HemOm ossArbetsområdenGalleriMediaNyheter
Om oss
Styrgrupp
Samarbetspartners
Länkar
Facebook och Twitter
Kontakta oss
Våra jämställdhetsförslag
Vår tidning
Intranät Winnet Östergötland
Samarbete för att sprida engagemang och kunskap

Winnet Östergötland består av flera resurscentra och nätverk med geografisk täckning i hela länet. Vi har ett nära samarbete mellan de olika enheterna och säkerställer därmed olika kompetenser. Det finns ett utvecklat strategiarbete med resurscentra och med andra organisationer inom och utanför Östergötland. Winnet Östergötland utgörs av de lokala resurscentra, med stöd av det tidigare regionala resurscentrumet ÖstGöta Resurscentrums funktion (integrerat med Länsstyrelsen Östergötland).           
_ Bakgrund

I Östergötlands län inrättades ett resurscentrum för kvinnor år 1997 under namnet ÖstGöta Resurscentrum förkortat ÖGR. ÖGR består av ett partnerskap mellan länets tretton kommuner och Länsstyrelsen Östergötland.

Winnet Östergötland som en sammanslutning av samtliga lokala resurscentra har ambitionen att bygga vidare på det som redan existerar och fungerar i länet.

           

 

           

 

Uppdaterat 2014-08-25
Winnet Östergötland, Östgötagatan 3 581 86 Linköping, 013- 196350, ostergotland@winnet.se
Provided by Webforum