HemOm ossArbetsområdenGalleriMediaNyheter
Arbetsområden
Lokal ekonomisk jämställdhetsanalys (LEA)
Fakta och statistik
Nätverk och mobilisering
Företagare i Östergötland
Filmer

I Winnet Östergötland arbetar vi främst med tre områden:

  • Lokal ekonomisk jämställdhetsanalys, även kallad Leja
  • Fakta och statistik
  • Nätverk och mobilisering

Lokal, ekonomisk jämställdhetsanalys
En lokal, ekonomisk jämställdhetsanalys är ett verktyg
som kan användas av föreningar, utvecklingsgrupper eller liknande
för att göra en ekonomisk analys med jäsmtälldhetsinriktning av området
man bor i. Med informationen som grund kan området tillsammans 
komma överens om relevanta satsningar som kan hjälpa förstärka
området ekonomiskt.

Fakta och statistik
När det gälller fakta och statistik samlar Winnet Östergötland
intressant information kring jämställdheten i kommunen. Ska regionen
bli mer jämställd måste också tydlig information om hur det ser ut i dag
finnas.

Nätverk och mobilisering
Vi kartlägger även kvinnors nätverk i regionen för att få en bild av vilka
nätverk som finns för kvinnor.

Vill du veta mer? Välj i menyn till vänster.

 Uppdaterat 2014-08-25
Winnet Östergötland, Östgötagatan 3 581 86 Linköping, 013- 196350, ostergotland@winnet.se
Provided by Webforum