HemOm ossArbetsområdenGalleriMediaNyheter
Arbetsområden
Lokal ekonomisk jämställdhetsanalys (LEA)
LEA Rapporter
LEA Dialogseminarium i Borensberg
LEA -Ett verktyg för Landsbygdsutveckling
Fakta och statistik
Nätverk och mobilisering
Företagare i Östergötland
Filmer

 Lokal, ekonomisk jämställdhetsanalys


  
           

Under 2012-2013 fick 8 grupper på den östgötska landsbygden möjligheten att göra en LEA (Lokalekonomisk jämställdhetsAnalys) via Winnet Östergötlands arbete och utslaget blev mycket gott!
Därför startar vi en ny omgång och utökar antalet grupper på landsbygden som får göra samma sak.

Nu finns det möjlighet för ditt byalag, utvecklingsgrupp eller förening att göra en LEA (Lokalekonomisk jämställdhetsAnalys) och få stöttning under resans gång.

Det är roligt att vi kommer att kunna erbjuda det som har efterfrågats!

Byalag, föreningar, utvecklingsgrupper eller liknande, har nu möjlighet att ingå i Winnet Östergötlands LEA-arbete. Det innebär att din grupp får kostnadsfritt SCB:s statistikpaket, som ska analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. Utifrån analysen gör ni en skriftlig rapport. Rapporten ska ni sedan arbeta vidare med att konkretisera en idé som upplevs särskilt viktig och bärkraftig för din ort. Ni har möjlighet att få handledning och stöttning under processen.

Som grädde på moset får ni som slutför hela arbetet ett ekonomiskt bidrag på totalt 15 000 kr.

Se kortfilmen ”LEAn i Björsäter”, som beskriver bygdens arbete med LEAn och dess spännande effekt. www.ostergotland.winnet.se/web/page.aspx?refid=139

Låter det intressant?

Uppstart för LEA-grupperna kommer att ske vid tre separata tillfällen; Intresseanmälan och urvalet för den första omgången sker senast den 7 mars 2014. Antalet platser är begränsade för de grupper som vill delta!

Mer information om LEA finns också via länken 
www.helasverige.se/ostergotland/nyhetsarkiv/visa/nyhet/lea-ansoekan/

Fyll i er intressanmälan via följande blankett


Det räcker med att ett eller ett par nya jobb skapas för att analysen ska bli värd miljoner!

           

För mer information kontakta:

Projektledare LEA

charlotte.rydstrom@helasverige.se

070-990 10 39

Hela Sverige ska leva Östergötland jobbar på uppdrag för Winnet Östergötland. Verksamheten finansieras av Tillväxtverkets resurscentraprogram.

 

 

            

 


          
Jämställd landsbygdsutveckling
           

Winnet Östergötland, som arbetar för att synliggöra villkoren för kvinnor som entreprenörer och innovatörer är igång med en ny projektperiod. Det är glädjande att under 2014 fram till hösten 2015 fokuserar delar av arbetet på landsbygdsutveckling ur ett jämställdhetsperspektiv.
Uppdaterat 2015-08-17
Winnet Östergötland, Östgötagatan 3 581 86 Linköping, 013- 196350, ostergotland@winnet.se
Provided by Webforum